Lappeland Kennel

Lappelands Onnellinen Tero 

Født: 01.01.2021

Mor: Koskikara av Vintervidda

Far: Tahmores Eakhi

Tero bor hos forvert på Biri

Alddagas Falli

Født:04.08.2022

Mor: Arctic Soul Carelian Canerva

Far: Sarasteen Borokuiskaaja