Lappeland Kennel

Lappelands Idja

født: 3.11.2020

mor: Rognebergtrollet's Jearga 

  

Far: Bjørheimtoppens Baldrian