Lappeland Kennel

Oppdrett av lapphundrasene.

Rognebergtrollets Jearga og Bjørkheimtoppens Baldrian fikk en tispevalp  3 november 2020

Lappelands Idja

R0gnebergtrollets Jearga
Bjørkheimtoppens Baldrian