Lappeland Kennel

Oppdrett av lapphundrasene.

L- Kullet

27.3.2016 ble det født åtte valper hos oss. 

Fire tisper og fire hanner 

 

Mor: Lappelands Aija

Far: Kaamos av Vintervidda