Lappeland Kennel

Oppdrett av lapphundrasene.

Lappelans Ariel 

Født: 18.06.2020

HD:
PRA
POMPES: 

Ariel deleies med Bjørkheimtoppen kennel og bor hos fÔrvert i Løten.