Lappeland Kennel

Oppdrett av lapphundrasene.

Lappelands Nallukka

Klikk på navnet for å se stamtavlen

Dette er Nallukka (Nalle)

Nalle beholdt vi fra N -Kullet. Han er en god gutt med masse personlighet og et flott gemytt.

Han bor for tiden hos fôrvert i Åsbygda.

 

 

Mor: Nuch Lappelands Hymy Hulvaton

Far:SE FI uch Raiddokas Samos 

Født:18.12.2016

HD:

PRA:

POMPES: FRI

Øyelyst